facebook

Wiedza dla biznesu

Portal stanowi praktyczne źródło wiedzy i informacji, dedykowanych aktywnym uczestnikom lokalnego rynku, pomagające w rozwoju działalności biznesowej.

Specjalnie przygotowane poradniki w niniejszym dziale mogą stanowić podstawę i praktyczną pomoc w rozwiązywaniu ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Użytkownicy znajdą tu również wykazy dostępnych aktualnie źródeł dofinansowania, konkursów dla biznesu oraz prowadzonych szkoleń w regionie.