facebook

Praktyczne poradniki

Źródło:
Materiały portalu zegarbiznesu.pl
Źrodła finansowania
ZegarBiznesu.pl

Uzyskanie dofinansowania od anioła biznesu

Aniołowie Biznesu są znaczącym źródłem finansowania przedsiębiorstw, zwłaszcza na wczesnym etapie ich rozwoju w Europie Zachodniej i w USA. Możliwości pozyskania finansowania o prywatnych inwestorów w postaci Aniołów Biznesu powinny być w szczególności interesujące dla przedsięwzięć innowacyjnych, o... więcej

Prawo własności intelektualnej
ZegarBiznesu.pl

Patent

Patent, według obowiązującej Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej z późniejszymi zmianami (PWP), jest prawem wyłącznym udzielanym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy oraz nadają się do przemysłowego ... więcej

Współpraca
ZegarBiznesu.pl

Staż, praktyka zawodowa w ramach międzynarodowych programów. Jak wysłać/pozyskać pracownika?

Staż / praktyka zawodowa to forma nauki polegająca na zdobywaniu lub pogłębianiu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Zasadniczo staż jest realizowany przez krótki okres czasu (poniżej 12 miesięcy) na podstawie porozumienia, które nie ma charakteru umowy o pracę, tym samym nie wlicza ... więcej

Narzędzia oceny
ZegarBiznesu.pl

Audyt kompetencji

Zarządzanie kompetencjami (ZK) to system zarządzania personelem, w którym kompetencje stanowią uniwersalne kryteria podejmowania decyzji w obszarze selekcji, oceny wykonania, szkoleń i rozwoju, a także wynagradzania. ZK dostarcza wspólny język do opisywania jakości pracy personelu i oceny przydatnoś... więcej

Bezpieczeństwo firmy
ZegarBiznesu.pl

Przedsięwzięcia detektywistyczne na zlecenie przedsiębiorcy

Prowadząc działalność gospodarczą należy pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do partnerów gospodarczych. Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta powinno stać się regułą dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego, gdy coraz powszechniejs... więcej

Materiały zewnętrzne
Wejście na rynki zagraniczne
EKSPORTER

Portal Promocji eksportu

Prawo własności intelektualnej
USPTO

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE FEE SCHEDULE

Źrodła finansowania
ACCESS2FINANCE

Kredyty unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Źrodła finansowania
ACCESS2FINANCE

Wsparcie finansowe dla małych przedsiębiorstw w UE

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1