facebook

Drukuj

20.10.2017
Gazeta Prawna

Duże Rodziny: Państwo powinno dawać 500 złotych na każde małe dziecko

Związek Dużych Rodzin 3 Plus zachęca prezydenta i rząd, aby wprowadzili w Polsce Bon Wychowawczy. Bonem miałyby być objęte wszystkie rodziny, które mają dzieci w wieku od roku do trzech lat. Każda rodzina powinna dostać 500 złotych na dziecko.

20.10.2017
Gazeta Prawna

Fundusze unijne: Zielone dotacje dla przemysłu

Przemysł, a szczególnie niektóre jego branże, jest jednym z istotnych źródeł zanieczyszczenia środowiska. Dzięki dotacjom z Funduszy Europejskich ma szansę stać się bardziej przyjazny naturze.

19.10.2017
Portal Innowacji

Rekrutacja do pierwszej tury akceleracyjnej IMPACT ConnectedCar

Ruszyła rekrutacja start-upów i MŚP do pierwszej tury akceleracyjnej IMPACT ConnectedCar! Projekt IMPACT Connected Car wdrażany jest w ramach Programu „Horyzont 2020” w partnerstwie z FundingBox oraz 14 europejskimi partnerami.więcej..

18.10.2017
WNP.pl

Minister nauki podpisał list intencyjny ze stanem Nevada ws. innowacyjności

List intencyjny ws. koordynacji współpracy z amerykańskim stanem Nevada podpisał w środę w Katowicach minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Ze strony Nevady porozumienie sygnował gubernator stanu Brian Sandoval.

18.10.2017
WNP.pl

Bank Pocztowy stawia na fintechy

Bank Pocztowy, Poczta Polska oraz HardGamma Ventures ogłosiły kolejną grupę startupów, które w ramach programu akceleracyjnego GammaRebels powered by Poczta Polska dostaną szansę na nawiązanie współpracy z Grupą Poczty Polskiej. Dołączenie Banku do programu otworzyło współpracę także na projekty z obszaru fintech.

18.10.2017
Portal Innowacji

Projekt „CrossEuWBA”

Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje dwuletni, międzynarodowy projekt „CrossEuWBA”. Jego celem jest zachęcenie i aktywizacja kobiet do inwestowania w start-upy, w szczególności założone i prowadzone przez kobiety. Projekt realizowany jest przez 6 międzynarodowych partnerów...więcej..

10.10.2017
Forsal.pl

Inwestycje publiczne kuleją mimo pieniędzy z Unii. Nie umiemy ich wydawać

Wydatki z budżetu środków europejskich wykonaliśmy dopiero w 30 proc. To najgorszy wynik, od kiedy jest taka pozycja w kasie państwa, i dowód, że inwestycje publiczne jeszcze kuleją.

20.10.2017
Gazeta Prawna

Dotacje z budżetu gminy: Zagrożenie sankcjami tylko wtedy, gdy pozwala na to ustawa

Rada gminy nie może samodzielnie zobowiązywać obywateli do składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. Musi mieć do tego upoważnienie ustawowe

20.10.2017
Gazeta Prawna

Egzekucja z dotacji unijnej jest dopuszczalna, ale wyjątkowo

Do windykacji z majątku beneficjenta, który powstał za pieniądze z dopłaty UE, może dojść m.in. po upływie wskazanego w umowie okresu trwałości projektu. Chodzi o czas, w trakcie którego nie wolno w nim nic zmienić

20.10.2017
Gazeta Prawna

Wieś traci na dotacjach: Rząd obcina małym gminom pieniądze

Małe gminy alarmują, że państwo o jedną czwartą obcięło im pieniądze na obsługę ewidencji ludności i załatwianie spraw cywilnych. Tyle dofinansowania, ile wykonanych zadań – odpowiada rząd

7 6 5 4 3 2 1