facebook

Drukuj

23.01.2018
Gazeta Prawna

Dotacja tylko na pensję opiekuna prawnego. Gminy zwrócą pieniądze?

Wojewodowie żądają zwrotu pieniędzy, którymi gminy pokryły wypłatę wynagrodzenia kuratora osoby tylko częściowo ubezwłasnowolnionej.

23.01.2018
Gazeta Prawna

Duże Rodziny: Państwo powinno dawać 500 złotych na każde małe dziecko

Związek Dużych Rodzin 3 Plus zachęca prezydenta i rząd, aby wprowadzili w Polsce Bon Wychowawczy. Bonem miałyby być objęte wszystkie rodziny, które mają dzieci w wieku od roku do trzech lat. Każda rodzina powinna dostać 500 złotych na dziecko.

23.01.2018
WNP.pl

Polski Fundusz Rozwoju szykuje platformę innowacji dla firm

Chcemy zbudować pomost między małymi i dużymi spółkami, aby razem realizowały projekty technologiczne. Pierwszy pomagający fundusz CVC powstanie w tym kwartale - zapowiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

23.01.2018
WNP.pl

Polski Fundusz Rozwoju szykuje platformę innowacji dla firm

Chcemy zbudować pomost między małymi i dużymi spółkami, aby razem realizowały projekty technologiczne. Pierwszy pomagający fundusz CVC powstanie w tym kwartale - zapowiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

19.01.2018
Forsal.pl

Wojciechowski: Gdyby ktoś szukał powodów w raportach UE, by pozbawić Polskę środków unijnych, to nie znajdzie ich

Gdyby ktoś szukał powodów w raportach UE, by pozbawić Polskę środków unijnych - nie znajdzie takich - ocenił w piątek członek ETO Janusz Wojciechowski. Na podstawie raportów UE wskazał, że Polska jest wśród liderów realizowania programów unijnych.

18.01.2018
Portal Innowacji

Sport UP! 2018 – poznaliśmy listę dziesięciu finalistów na najlepszy sportowy startup roku

Arskom Group, Runmageddon oraz Stowarzyszenie WIOSNA, organizator Szlachetnej Paczki, wyłoniły dziesięciu finalistów na sportowy startup roku. Przedstawiciele najlepszych projektów powalczą o nagrodę główną podczas II Kongresu Duchowo Genialnie Globalnie.więcej..

23.01.2018
Gazeta Prawna

Fundusze unijne: Zielone dotacje dla przemysłu

Przemysł, a szczególnie niektóre jego branże, jest jednym z istotnych źródeł zanieczyszczenia środowiska. Dzięki dotacjom z Funduszy Europejskich ma szansę stać się bardziej przyjazny naturze.

23.01.2018
Gazeta Prawna

Dotacje z budżetu gminy: Zagrożenie sankcjami tylko wtedy, gdy pozwala na to ustawa

Rada gminy nie może samodzielnie zobowiązywać obywateli do składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. Musi mieć do tego upoważnienie ustawowe

23.01.2018
Gazeta Prawna

Egzekucja z dotacji unijnej jest dopuszczalna, ale wyjątkowo

Do windykacji z majątku beneficjenta, który powstał za pieniądze z dopłaty UE, może dojść m.in. po upływie wskazanego w umowie okresu trwałości projektu. Chodzi o czas, w trakcie którego nie wolno w nim nic zmienić

23.01.2018
Gazeta Prawna

Wieś traci na dotacjach: Rząd obcina małym gminom pieniądze

Małe gminy alarmują, że państwo o jedną czwartą obcięło im pieniądze na obsługę ewidencji ludności i załatwianie spraw cywilnych. Tyle dofinansowania, ile wykonanych zadań – odpowiada rząd

6 5 4 3 2 1