facebook

Komentarz eksperta Drukuj

2013-12-14 prof. dr hab. Stanisław Flejterski, finansista, Uniwersytet Szcz. Finanse
Zdjęcie

Finanse – reminiscencje pokongresowe

Niemal każdego dnia – i w Warszawie i w Szczecinieodbywają się konferencje, seminaria, sympozja, szkolenia, warsztaty z udziałem ekonomistów. Kongresy Ekonomistów Polskich odbywają się znacznie rzadziej – pierwszy odbył się w roku 1887, dwa poprzednie w latach 2001 i 2007, a IX obradował w dniach 28-29 listopada w warszawskim hotelu Marriott (w miejscu skądinąd  symbolicznym, znanym z tzw. brygad Marriotta, czyli grup zachodnich ekspertów i doradców, którzy na początku lat 90-tych wywarli znaczny wpływ na restytucję kapitalizmu w Polsce i na kształt naszej transformacji i jej obecne konsekwencje). Tym razem około 600 uczestników z kraju i z zagranicy (prof. Lucjan Orłowski, Piotr Pysz, Jan Toporowski).zgromadziło się, aby czynić swoją profesjonalną powinność, czyli opisywać, objaśniać, porównywać, oceniać, przewidywać i proponować… Czasem też – oczywiście poszukując PRAWDY  krytykować i lobbować… Tylko tyle i aż tyle…  Listopadowy Kongres obradował pod hasłem „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych”. Ekonomia to nauka smutna i piękna zarazem, a moim zdaniem – najważniejsza, najciekawsza, NAJTRUDNIEJSZA… W ograniczonych ramach felietonu nie sposób oczywiście zrelacjonować przebiegu Kongresu, sesji plenarnych i panelowych oraz debat kuluarowych. Powiedzieć "było interesująco", to nic nie powiedzieć… Dobrym duchem i głównym kreatorem Kongresu była nieoceniona prezes PTE, prof. Elżbieta Mączyńska. Nie można pominąć udziału prof. Bogusława Fiedora. Lista referentów i dyskutantów musiałaby zawierać wiele nazwisk, wymienię tylko takie, jak np. Marek Belka, Jerzy Hausner, Grzegorz W. Kołodko, Andrzej Koźmiński, Jerzy Osiatyński, Marek Ratajczak, Zdzisław Sadowski, Tomasz Szapiro, ponadto – last but not least – Janusz Czapiński oraz Karol Modzelewski. Dodajmy na koniec, że w Kongresie wzięło udział kilkunastu ekonomistów – profesorów i doktorów – ze Szczecina, z obu uniwersyteckich wydziałów ekonomicznych. Obrady jednej z sesji prowadziła prof. Teresa Lubińska, do czynnego udziału w debatach panelowych zaproszono prof. Grażynę Wolską oraz autora tego felietonu (mówiłem o relacjach między ekonomią, finansami i zarządzaniem oraz o związkach nauk ekonomicznych z innymi naukami). Oczywiście – jako finansistę – najbardziej zainteresowała mnie dyskusja na temat sektora bankowo-finansowego jako determinanty rozwoju Polski. Moderatorem był prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, a dyskutantami tacy wyborni znawcy tego sektora, jak np. W. Jaworski, S. Kasiewicz, R. Kokoszczyński, J. Szambelańczyk. A może w Szczecinie w roku 2014/2015/2016 (70-lecie wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim) zorganizować Kongres Zachodniopomorskich Ekonomistów? Byłoby o czym rozmawiać. Interesujemy się światem, Europą, Ukrainą, Polską… ale mieszkamy, żyjemy TU – na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w Koszalinie, Stargardzie, Świnoujściu, Kołobrzegu, Darłowie… O gospodarce i finansach nigdy za wiele… Studiujmy z nadzieją Zachodniopomorski Zegar Koniunktury… Potrzebujemy „ucieczki do przodu”.


 


Więcej komentarzy z tego działu
Więcej komentarzy z tego działu