facebook

Bazy regionalne

Dynamicznym elementem portalu jest nasza wyjątkowa regionalna baza firm, instytucji oraz ekspertów. Prezentuje ona szerokie informacje o zgłoszonych podmiotach – obok określenia branż, usług i produktów, pokazuje także specjalistyczne kompetencje, osiągnięcia czy realizowane projekty rozwojowe.

Szczegółowe filtry służą do wygodnej selekcji i praktycznego wyszukiwania interesujących informacji.

Regionalni przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe czy eksperci mogą samodzielnie rejestrować się w bazie i w każdym czasie także uzupełniać informacje.

Obecność w bazie daje możliwość zaprezentowania w pełni swojego potencjału, znalezienia się w gronie najbardziej rozwojowych firm i instytucji regionu. Pokazuje otwartość na współpracę i innowacyjne podejście do zagadnień biznesu.

Bazy regionalne